Sportduikrisicograaf
- Maak de risicograaf voor jouw organisatie -

Welkom!

Let op! De Sportduikrisicograaf is niet meer up-to-date. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie.

Duikverenigingen en –duikscholen zijn in het kader van de ARBO-wet verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met een bijbehorend Plan van Aanpak te maken. De NOB en DuikeninBeeld hebben de handen ineengeslagen om verenigingsbestuurders en duikschooleigenaren daarbij zo goed mogelijk te helpen.

Via deze website kan elke club/school gemakkelijk een eigen RI&E maken. Aan de hand van een flink aantal zogenoemde ‘geïdentificeerde gevaren’ zie je stapsgewijs wat al in orde is en op welke punten je actie moet ondernemen. En daarvoor krijg je hier ook tips en adviezen die je in je Plan van Aanpak kunt opnemen. Want waarom zou je het hele wiel opnieuw uitvinden? Hier kun je kennis juist delen.

Vanzelfsprekend moet een RI&E altijd nog ‘op maat’ gemaakt worden voor jouw eigen organisatie. Wellicht komen bepaalde taakgebieden bij jouw club helemaal niet voor (bar of clubhuis) of onderscheid je je op een ander punt (eigendom van een boot bijvoorbeeld). Als verenigingsbestuur of duikschooleigenaar ontkom je er niet aan om een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken en bij te houden, maar je hebt er in elk geval minder werk aan als je gebruik maakt van wat er al is.